Månadens vykort
Förr och nu
 
Juni månads vykort (2010)

 

Fors kyrka, lasarettet

Fotot är taget från Köpmangatan förmodligen i slutet av 1800-talet. Vykortet är postgånget 1902.

Till höger Fors kyrka. Fors kyrkas ursprung kan härledas från 1000-talet. Den norra och västra väggen finns fortfarande kvar.
I mitten av bilden syns ingenting av elementärläroverket, däremot syns det bättre på fotot från 2010.
Till vänster syns det som då - i början av 1900-talet - var Eskilstuna lasarett. Lasarettet, som byggdes 1871, användes fram till 1930-tal.
I maj 1937 invigdes Konstmuséet. Eskilstuna Konstmuseum fanns kvar i lokalen fram till 2005. Idag håller byggnaden på att förvandlas till lägenheter. På samma ägor har man också byggt ytterligare två bostadsrättshus.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

     

Foto: Kjell Karlsson
 

Fors kyrka, Gamla konstmuséet m m 2010

Fors kyrka är oförändrad. Ligger mycket fint vid Eskilstunaåns strand.
Strax till vänster om kyrkans torn syns S:t Eskils gymnasieskola. På det gamla vykortet syns intet spår av skolan. Den låga byggnaden som finns bland byggnaderna på S:t Eskils gymnasieskolas tomt är den ursprungliga. En högre del av byggnaden tillkom i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet.
Till vänster, bakom alla träden, kan man skönja det som en gång var Eskilstuna lasarett och som kom att bli Eskilstuna Konstmuseum. Konstmuséet invigdes 1937. Muséet fanns kvar i lokalen fram till 2005.
Idag håller byggnaden på att förvandlas till lägenheter. På samma ägor har man också byggt ytterligare två bostadshus.

Konstmuséet öppnades i nya lokaler 2006, nu i Munktellområdet.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

     

2010 års månadsbilder:
Januari 2010 (Lohegatan, Skarpskytten No. 6)
Februari 2010 (Fors Kyrka och Järnvägsbron)
Mars 2010 (Epedimisjukhuset)
April 2010 (Egnahem på Kvarngärdesgatan 8)
Maj 2010 (Gevärsfaktoriet)

  Tidigare års bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)
September 2008 (Kallbadhus, Nybron, Klosters kyrka)
Oktober 2008 (Drottninggatan)
November 2008 (Strandgatan, Klosters kyrka)
December 2008 (Nya Saluhallen vid Åhléns)
Januari 2009 (Kyrkans Hus)
Februari 2009 ("Bygget" - Idrottsbyggnaden på Ruddammsgatan)
Mars 2009 (Posten 1 på Rademachergatan)
April 2009 (Statt - Stadshotellet i Eskilstuna)
Maj 2009 (Klosters Kyrka)
Juni 2009 (Tennishallen på Västeråsvägen)
Juli 2009 (SEB vid Fristadstorget)
Augusti 2009 (Bergsgatan i Nyfors)
September 2009 (Eleonoragatan)
Oktober 2009 (Åsgatan i Nyfors)
November 2009 (Bordsknivfabriken vid Stålforsbron)
December 2009 (Vattenverket, Snopptorp)