Månadens vykort
Förr och nu
November månads vykort (2008)
Vykort föreställande Strandgatan med Klosters kyrka i bakgrunden. Kvarteren heter Nystfoten och Nomaden.
I förgrunden, till vänster, syns gaveln på ett lågt hus. Efter det vita 4-våningshuset kommer ett tvåvåningshus, och efter träden syns byggnader på den tomt som sedemera skulle bli den nya busstationen.
Till höger på Strandgatan syns ett uppbyggt smalspårigt järnvägsspår, där vi ber Dig om hjälp med vad det användes till.
Vi undrar också om Du kan hjälpa oss med vilket år och månad kortet kan vara taget.
Vykortet är postgånget 1935.

Information om rälsen och dess användningsområde har vi fått uppgift om från en person. Men personen i fråga kunde inte upplysa om vad just denna räls användes till.
Läs mer på Efterlysning.


Foto: Yvonne Karlsson

Dagens sträckning av Strandgatan är densamma.
I förgrunden, till vänster, syns det nya huset med sex våningar. Det vita huset med balkonger är i stort sett oförändrat. Däremot finns inte längre det gamla tvåvåningshuset kvar. Här har man byggt ett nytt fyravåningshus.
På tomten där den "nya busstationen" låg håller man numera på att bygga nya bostadshus. Dessa beräknas vara klara för inflyttning under 2009.

2008 års månadsbilder:

Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)
September 2008 (Kallbadhus, Nybron, Klosters kyrka)
Oktober 2008 (Drottninggatan)

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!