Månadens vykort
Förr och nu
Juli månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
Vykort från Ålderdomshemmet i Eskilstuna, Balsta. Vykortet är postgånget någon gång på 30-talet.
Balsta som gårdsnamn dök upp första gången på 1300-talet. Nuvarande byggnationer uppfördes kring 1914-16, och fungerade som Eskilstuna Stads sjukhem.
Idag utövas musik av gammal och ung (mest unga kanske) i det stora slottet. Övriga byggnader innehåller allt från servicebyggnader, barndaghem och föreningslokaler av annat slag än musik.
   


Foto: Kjell Karlsson

Foto taget april 2006.
Förändringen är kanske inte så stor. Lite mer vegetation runt omkring, vilket bl a gör att man inte ser de två byggnaderna till vänster. Men de finns kvar!
Idag finns en björkallé som leder upp till musikslottet. Till vänster om vägen odlas inte spannmål utan idrottsintresse utövas istället olika former, bl a av fotboll och rugby.
Webmaster och fotografen har exempelvis sett Kenneth Andersson, Bobban Andersson m fl duktiga Eskilstunaidrottare spela fotboll här.
Till höger finns idag fotbollsklubben IFK Eskilstunas träningsanläggning. Här finns också deras nya kansli med tillhörande servicebyggnader.

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006
Juni 2006