Månadens vykort
Förr och nu
April månads vykort (2007)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Foto: Brydolf-Forslund 1904

Vy över korsningen Nygatan-Careliigatan i centrala delarna av Eskilstuna.

Här ses den första eldrivna brandbilen i Sverige som inköptes 1902 till Eskilstuna för 9.000 kr. Brandbilen är en redskapsvagn och gör en hastighet av 20 km/h i ca 20 km. Det är den äldst bevarade brandbilen och är numera uppställd i nya Brandstationen på Carlavägen i Eskilstuna.
Till höger skymtar Tekniska skolan som uppfördes 1883 efter ritningar av arkitekt Emil Befwe i nyrenässansstil med klassicistiska inslag.
I förgrunden syns byggnader både till höger och vänster. Vet inte vad dessa inrymde, men kanske någon annan vet? En sak är i alla fall säker - inget av dem finns kvar idag.

(Källa: Silfverstolpe, G M. Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde,
1967. Red har hittat infon på www.kulturarv.eskilstuna.se
)

 


Foto: Kjell Karlsson

Inte mycket är sig likt. Gamla Tekniska Skolan finns kvar. Tredje våningen tillkom åren 1905-1907. Bakom skolan skymtar Stadshuset. Mitt emot Gamla Tekniska Skolan ligger Fristadsskolan som idag inrymmer KomVux. Huset i förgrunden, till höger, inrymmer olika butiker (livsmedel och zoo) och restaurang i gatuplan. Övriga våningar inrymmer bostäder.
Fotot är taget i slutet av februari 2007.

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:

Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!