Månadens vykort
Förr och nu
Mars månads vykort (2008)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Vykort föreställande Eskilstuna Brandstation postgånget 1926.
Staden fick ett omfattande brandskydd redan på 1800-talet och detta förstärktes under 1900-talets första del. Stadsfullmäktiges ledamöter var väl medvetna om behovet av en god beredskap för att undvika att olyckor urartade.  Den nya Brandstationen byggdes i början av 1920-talet.
Märk också att det varken finns Vattenpalats eller Sporthall då fotot togs.

(Källa: Eskilstuna kommuns hemsida - www.eskilstuna.se)

 


Foto och ©: Yvonne Karlsson

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gjordes en markant modernisering av Brandstationen och den fick då sitt nya utseende.
Brandstationen har legat kvar på detta ställe fram till 2007 då en ny Brandstation byggdes på Eskilshemsplan vid Carlavägen. Staden fick ett omfattande brandskydd redan på 1800-talet och detta förstärktes under 1900-talets första del. Stadsfullmäktiges ledamöter var väl medvetna om behovet av en god beredskap för att undvika att olyckor urartade. 
Vad händer då med den gamla Brandstationen? Jo den kommer att användas till att inrymma bl a kultursamarbete i projektet ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer).

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:
Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)
April månad (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj månad (Strömsholmen)
Juni/juli månad (Grönsta Trädgård)
Augusti månad (Torshälla)
September månad (Hwilsta Herrgård)
Oktober månad (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November månad (Vy av Hamngatan)
December månad (Eskilsparken)

2008 års månadsbilder:

Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!