Månadens vykort
Förr och nu
  Oktober månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
  Vykort "Stora Bron" i Torshälla. Här syns Lill-Jans krog, träbyggnad från första delen av 1700-talet (t h om bron).
Carl-Michael Bellman, (1740–1795), skrev någon gång mellan 1773 och 1780, Fredmans Epistel nr 39 ”Öfver Bergströmskans Porträt på Lilljans krog i Torshella”.
Krogen undkom branden natten till den 9 oktober 1798 då elden kom lös i Torshälla. Skepparna i staden hämtade segel från båtarna och täckte huset och bevattnade sedan seglen för att skydda huset mot nedfallande eldflagor. Krogen var viktig för många - den utgjorde nämligen en plats att styrka sig under släckningsarbetet.
Krogen nedmonterades 1955 för att sparas, men låg tyvärr och ruttnade bort.
     


Foto: Kjell Karlsson

  Fotot är taget i september 2006.
Lilljans krog är borta. Huset framför Kyrkan står kvar, men något apotek inryms inte längre här. Bilden innehåller inte några cyklister eller bilister. Men bron är livligt trafikerad i vanliga fall.
     

Här har vi Lill-Jans krog ur ett annat perspektiv.

 


     
LillJans krog är borta. Det vita huset inrymmer idag Torshällas Stadsbibliotek. Fotot är taget i september 2006.  

Foto: Kjell Karlsson

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006
Juni 2006
Juli 2006
Augusti 2006
September 2006