Månadens vykort
Förr och nu
December månads vykort (2009)

Vattenledningsverket - Eskilstuna stads första vattenverk var beläget uppströms Stålforsbron på den östra sidan. Det byggdes 1886-87 och var ett ytvattenverk. Vattnet togs från Eskilstunaån och filtrerades genom sandbäddar, varefter det klorerades och pumpades ut i ledningsnätet med hjälp av två ångdriva kolvpumpar.
Att man kunde rena vattnet så bra berodde delvis på att befolkningen uppströms inte var så stor. Men Eskilstunaborna blev fler och man flyttade utanför stadskärnan.
Ett nytt vattenverk byggdes vid Hyndevad 1915. Vattenverket blev då ett reservverk, men ännu så sent som under vintern 1940 fick verket klara vattenförsörjningen tillfälligt vid ett rörbrott på huvudledningen från Hyndevad
Fakta om Vattenverket har hämtats ur "Från frälsetorp till stadsdel". En bok som handlar om Snopptorp.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   


Foto: Frasse Szabo

Vattenverket revs 1959. Då hade det under en tid använts som stadshäkte och natthärgärge.
Nu är det en grönyta och parkering.
Det ryktas att man planerar byggnation av bostäder på stället.
På andra sidan Stenkvistavägen ses också hur staden har byggts på höjden.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   

2009 års månadsbilder:
Januari 2009 (Kyrkans Hus)
Februari 2009 ("Bygget" - Idrottsbyggnaden på Ruddammsgatan)
Mars 2009 (Posten 1 på Rademachergatan)
April 2009 (Statt - Stadshotellet i Eskilstuna)
Maj 2009 (Klosters Kyrka)
Juni 2009 (Tennishallen på Västeråsvägen)
Juli 2009 (SEB vid Fristadstorget)
Augusti 2009 (Bergsgatan i Nyfors)
September 2009 (Eleonoragatan)
Oktober 2009 (Åsgatan i Nyfors)
November 2009 (Bordsknivfabriken vid Stålforsbron)

Tidigare års bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)
September 2008 (Kallbadhus, Nybron, Klosters kyrka)
Oktober 2008 (Drottninggatan)
November 2008 (Strandgatan, Klosters kyrka)
December 2008 (Nya Saluhallen vid Åhléns)