Månadens vykort
Förr och nu
April månads vykort (2008)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Vykort föreställer utsikten från vattentornet i Nyfors. Vykortet är postgånget på 1940-talet.
I horisonten skymtar vi till vänster Klosters Kyrka med sina karaktäristiska torn. Till höger i bild syns Fors Kyrkas torn.
I förgrunden syns två hyreshus och till vänster syns gaveln på Björktorpsskolan/ Nyforsskolan.
I mitten av kortet ser vi Nyforsberget/Båtsmansbacken som många fotografer använt för att fota Nyforsgatan. Järntorget syns också.

 


Foto och ©: Kjell Karlsson

Under 1960-talet revs vattentornet. Annars hade nog fotot till vänster visat en något annorlunda vy. Men det vi kan konstatera är att Kajerdt-parken finns kvar som grönområde. Det är Övre Nyfors högsta punkt och vi kan fortfarande skönja Klosters Kyrkas två torn till vänster i bild och Fors Kyrkas torn till höger. Den gula byggnaden till vänster är Björktorpsskolan/Nyforsskolans gavel. Kvarteren mellan Zetterbergsgatan (som har sin sträckning bortom de vita hyreshusen) och Nyforsgatan och Järntorget är bebyggda med hyreshus som även inrymmer butikslokaler av olika slag. Här har även byggts en ny Nyforsskola.

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:
Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)
April månad (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj månad (Strömsholmen)
Juni/juli månad (Grönsta Trädgård)
Augusti månad (Torshälla)
September månad (Hwilsta Herrgård)
Oktober månad (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November månad (Vy av Hamngatan)
December månad (Eskilsparken)

2008 års månadsbilder:

Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!