Månadens vykort
Förr och nu
Maj månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
Vykort från Nybroplan postgånget någon gång i början av 1900-talet. Nybrogatan leder till Fristadstorget och Eskilstuna Stadshus. Till vänster låg "Skärgårn" som revs 1936 för att ge plats åt Stadshotellet. Stadshotellet stod klart 1939.
Eskilskyrkan, som byggdes 1902, revs 1966 för att ge plats åt hyreshus som idag inrymmer både bostäder och kontor.
   


Foto: Kjell Karlsson

Foto taget 2006.
Förändringen är total. Ingen av den gamla bebyggelsen finns kvar.
Eskilskyrkan revs 1966 för att ge plats åt Gunnar Graflunds hus som inrymmer både lägenheter och kontor. Här inryms idag bl a Tidningen Folkets redaktion, läkarmottagningar m.m.
Till vänster syns gavel på Stadshotellet (idag Quality Hotel Statt) som byggdes 1936-39. Nybrogatan kallas i folkmun för restauranggatan.
I bakgrunden syns Stadshuset.
I förgrunden, t h, syns en liten del av den cirkulationsplats som byggts på i stort sett samma ställe som rodellen låg fram till i mitten av 60-talet då den nya bron byggdes över Eskilstunaån.

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006