Månadens vykort
Förr och nu
  November månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
  År 1851 stod det nya Rådhuset färdigt, sedan det gamla blivit bostadshus vid Rademachergatan. Den nya byggnaden inrymde även kronohäkte med ett tjugotal celler. År 1926 lades kronohäktet ned och huset revs året därpå.
I mitten på bilden ser man Rådhusbron. År 1867 beslutades att Stora strömbron (eller Stora bron) vid Rådhustorget skulle heta Rådhusbron. År 1879 byggdes en ny bro i sten och järn av Munktells Verkstads AB, till stor del bekostad med medel skänkta av stadens stora donator Jeanette Zetterberg.
     


Foto: Kjell Karlsson

  Fotot är taget i oktober 2006.
Den nya Rådhusbron byggdes 1937. Den breddades år 1979. Borta är Rådhuset och även byggnaderna till vänster i bild. Förutom den byggnad som på den övre bilden ligger till vänster i höjd med Rådhuset. Där inryms idag butiker.
Rakt fram, till höger, har sedan många år tillbaka Tingsgårdens Glas drivits. Numera har lokalerna tagits över av klädesbutiker och café. Glashyttan finns kvar inne på gården. Inne på gården ligger också Restaurang Tingsgården där man sommartid har möjlighet att njuta av god mat på bryggan.
Kvarteren runt Rådhusbron och Rådhustorget kallas för Gamla Staden. Här finns många fina gamla byggnader och kvarter. Väl värt ett besök när man kommer till Eskilstuna!

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006
Juni 2006
Juli 2006
Augusti 2006
September 2006
Oktober 2006