Månadens vykort
Förr och nu
Augusti månads vykort (2006)
Vykort - Nybron och Klosters Kyrka - postgånget 1944.
Här ser vi den gamla bron som gick rakt mot kyrkan. 1928 startade en andra ombyggnation av den gamla träbron som hade funnits på samma ställe sedan 1866. 1931 stod den öppningsbara klaffbron klar.
Båttrafiken fanns kvar på ån fram till att man startade byggnationen av den nya bron - 1966. I slutet av 1967 påbörjade man riva denna.

   


Foto: Kjell Karlsson

Foto taget april 2006.
Byggnationen av den nya fyrfiliga bron - två i vardera riktningen - startade alltså 1966 och pågick fram till september 1968. Den nya bron invigdes den 24 maj 1967 då den ena körbanan öppnades för trafik.
Under 2000-talet har Västergatan förändrats till att återgå till tvåfilig paradgata. Man har byggt ett antal cirkulationsplatser med diverse utsmyckningar.

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006
Juni 2006
Juli 2006