Efterlysningar
   
Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.
2014-05-17
Finns det någonstans beskrivet var gränserna går mellan stadsdelarna i Eskilstuna?
Den enda karta som jag hittat med gränser är Beskows från 1876. Där går en gräns mitt i ån och allt på Fors-sidan heter Wester, och Ruddammskanalen är gräns mellan Norr och Söder. Öster fanns inte på den tiden. Det känns lite inaktuellt så en modernare gränsdragning eftersöks

Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

2014-05-17
Ebeneserkapellet i Tunafors. Var låg detta kapell?

Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


2014-05-17
Nygatan, Eskilstuna. Någon som känner igen detta gathörn? Är det ens Eskilstuna?

Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


2014-05-17
Var låg detta Folkets Hus?

Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.

 

2014-05-17
Vi har fått en förfrågan från Gränna.
Kortet till vänster förestället bärgningen av Per Brahe den 12 augusti 1922.
Båten sjönk i Vättern i natten mellan den 19 och 20 november 1918.

Personen som sänt förfrågan är intresserad av att få köpa kort på ångaren Per Brahe.

Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

 


2014-04-22
Detta hus ska enligt uppgift på baksidan vara det hus som Fabrikör Theofron Munktell dä. bodde i.
Det flyttades ca 1915-18 från fabriksområdet vid Munktells, för att ge plats åt nya fabriksbyggnader, men det framgår inte vart.
Huset är förmodligen rivet, men någon kanske känner igen det eller vet var det flyttades?
Uppgiftslämnaren är damen på bilden, Fru Elsa Lystad, barnbarn till Th. Munktell dä. Fotot är från den 27 februari 1935.


Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


2014-04-22
Vilken skola inrymde Eskilstuna Handelsinstitut, eller var låg det?


Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


2014-04-21
Var låg teatern som vykortet till höger visar?


Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


2014-03-17
Vilket är det äldsta kända topovykortet, från Eskilstuna?
Efterlysarens äldsta är postgångna 1897-98, men det borde finnas äldre.

Det här fina kabinettskortet (till höger) är från första halvan av 1880-talet, och föreställer Rinmanstorg i förgrunden och Kungsgatan i riktning mot Rådhustorget. Rådhuset syns längst bort. Är det någon som vet något om dom två husen närmast? Det till höger, där Öbergska huset står idag, lär ha inrymt en krog, "Stadskällaren". Stämmer det? Finns/fanns det inte en "Stadskällare" på Köpmangatan också?
Maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker information.

Svaret på efterlysningen kan du se om du klickar på länken. Pdf-filen öppnas i nytt fönster.


  2012-03-25
Söker bild eller vykort från kvarteren runt Kungsgatan/Bruksgatan. Dels kvarteret som nu bebyggs för bostadsrätter, dels kvarteret som vi i folkmun kallar Fortet.

I så fall; maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker äldre bild på denna egendom.

2012-03-24
Ärsta Mellangård - någon som har en bild eller ett vykort på denna egenom?

I så fall; maila webmaster för vidarebefordran till personen som söker äldre bild på denna egendom.
 

  2011-07-23
Var kan detta vara för vy?: Vykort Eskilstuna gårdsidyll

Ett vykort med nedanstående gårdsidyll från Eskilstuna har inköpts av en medlem. Han undrar om någon kan hjälpa att tala om var denna gårdsidyll fanns.


Klicka på bilden så får du en större version av vykortet.

Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!

2009-10-24
Sökes: Gamla kort/vykort från Säffle med omnejd. Men bara de kort som fotograf Ludvig Åberg tagit och där hans namn står på kortet.
Ludvig Åberg var fotograf i Säffle åren 1890-1957.
Även gamla porträttkort är av interesse.

Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!
 


2009-10-24
Sökes: Gamla vykort från Hjälmare kanal - från Notholmen och ända ner till Gravudden - och Säterbo.


Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!

2009-10-24
Sökes: Gamla vykort från Västermo socken (som ligger åt Arbogahållet) och Västermo Kyrkby.


Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!
 

  2009-10-24
Bok om Snopptorp och Tunafors
Har du kort, foton eller information om Snopptorp och Tunafors i Eskilstuna?
Frasse Szabo håller, tillsammans med en grupp intresserade Snopptorpsbor, på att iordningställa en bok som handlar om just Snopptorp men även Tunafors.
Kontakta Frasse genom att maila till Mässgeneralen.

2009-07-05
Vi i Hembygdsföreningen Kjula-Jäder är intresserade av att komma i kontakt med er som har vykort med motiv från Kjula o/e Jäder. Dock inte kyrkorna för de har vi redan, men annars kan det vara vilka motiv som helst.

Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!
 

  2009-05-30
Sökes: Gamla bilder från Båtsmansbacken - gärna så tidiga som möjligt!
Maila webmaster så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!

Info: Personen som söker bilder är en man som har haft sin släkt boende i området. Tyvärr har i stort sett alla foton från den tiden försvunnit från familjen. Nu söker han efter detta och har bett oss inom Vykortsföreningen om hjälp!

Vi gör självklart så gott vi kan!

2009-03-31
Medlemsavgift inbetald. Men ingen adress bifogades.
Det är Anna Karlsson som har betalat in årsavgift. Om du, Anna, läser detta; Vänligen sänd din adress till:
Ordförande Lennart Pettersson
Eskilstuna Vykortsförening
Apelsinvägen 31
633 47 Eskilstuna

Vänligen; Webmaster/Kassören
 

  2008-11-13
Sökes: Gamla vykort från Vadstena
Vi har blivit kontaktade av en person som ska arrangera en utställning på Vadstena slott. Han söker gamla vykort/bilder från Vadstena - gärna från början av 1900-talet.
För kontakt maila webmaster så vidarebefordras kontakten.

2008-09-26
Vet du vad man använde det tillfälliga smalspåriga järnvägsspåret på Strandgatan till?
Vid ett medlemsmöte tog vi upp frågan, och vi fick några olika svar på ovanstående fråga.
Vi vänder oss därför till dig som ser detta och undrar om du kan hjälpa oss med att räta ut frågetecknet.
Vi undrar också om någon kan veta vilket år och kanske till och med vilken månad fotot kan vara taget?
Maila gärna detta till webmaster, så ska vi vidarebefordra informationen till ägaren av kortet.

Från en person har vi fått följande information angående den smalspåriga järnvägsvägsrälsen, men vad just rälsen på Strandgatan hade för uppgift visste han inte:

Den smalspåriga järnväg som var utlagd på Strandgatan i höjd med Klosters kyrka är med stor sannolikhet en s.k. Decauvillebana med 600 mm spårvidd.
Den blev uppmärksammad och mycket omtyckt på världsutställningen i Paris 1889.
Flera sådana banor köptes in till framförallt Skåne för användning i grustäkter, kalkbrott och betesodlingor.
Helsingborgs Mekaniska Verkstad byggde 5 personvagnar och 10 godsvagnar för denna järnvägstyp. Med åren hamnade några vagnar i Småland och senare i Munkedal i Bohuslän där de användes i trafik till 1955. Någon av dem slutade som kaffe- och sportstuga i närheten.
I Mexiko fanns som mest 300 mil Decauvillespår för frakter på plantageodlingar under 1930-talet.
En vagn finns än idag i Malmköping på museijärnvägen. Den har en plåtskylt med beteckningen HRRJ (H som i Helsingborg).

Från en annan person har vi fått följande svar:

Hörde av en gammal farbror som bodde på Nålmakaren att järnvägsspåren gick eventuellt från Södra Station till Bolinder Munktells för transporter av detaljer till tillverkningen på Munktell. Där fanns ett slags vändplatta där loket kunde vändas så att det gick att åka tillbaka igen.

Från ytterligare en läsare kom detta svaret:

Jag har fått veta att rälsen var speciellt utlagd för transporter till och från Luth & Roséns fabrik.


Gemensamt för samtliga insända svar är att man är rörande överens om att bilden är tagen efter 1929 eftersom vi ser Klosters Kyrka. Att döma av bilen som kommer emot oss kan vi kanske göra bedömningen att kortet är taget någon gång på 30-talet.

2008-05-17
Vet du vilka killarna är?
En av föreningens medlemmar har köpt kortet till vänster vid en loppis/mässa. Kortet är inte postgånget. Finns inte heller någon information om vem som är avbildad på kortet.
Finns det någon som känner igen sig eller känner igen killarna på bilden?
Maila gärna detta till webmaster, så ska vi vidarebefordra informationen till ägaren av kortet.

Tack för hjälpen med namngivning av killarna på kortet. Två personer har hört av sig om kortet. Uppgifterna har förts vidare till ägaren av kortet. // Webmaster
2008-03-29
Bok om Snopptorp och Tunafors
Har du kort, foton eller information om Snopptorp och Tunafors i Eskilstuna?
Frasse Szabo håller, tillsammans med en grupp intresserade Snopptorpsbor, på att iordningställa en bok som handlar om just Snopptorp men även Tunafors.
Kontakta Frasse genom att maila till Mässgeneralen.