Månadens vykort
Förr och nu
Februari månads vykort (2008)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Vykort postgånget på 1930-talet någon gång.
Järntorget i vykortets vänstra främre del är oförändrat.
Nyforsgatan, som var huvudstråket i det municipalsamhälle som bildades år 1889 i Nyfors, är idag en gågata.
Kvarteren utefter Nyforsgatan revs på 1960-talet, dels beroende på det s k Millionprogrammet - som Sveriges Riksdag beslutade på grund av bostadsbristen - men också för att standarden på dessa hus var så dåliga att det skulle kosta alldeles för mycket för att iordningställa dem till brukbart skick.

(Källa: "Gatunamnen i Eskilstuna" av Marie-Louise Nanryd och Eskilstuna kommuns hemsida)

 Foto och ©: Yvonne Karlsson

Nyforsgatan 2007. Järntorget är sig likt. Det första huset på höger hand står kvar. Huset rakt fram till vänster står också kvar. Däremot är resten av bebyggelsen rivet och nybyggnationen ägde rum under 1960/70-talet.

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:
Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)
April månad (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj månad (Strömsholmen)
Juni/juli månad (Grönsta Trädgård)
Augusti månad (Torshälla)
September månad (Hwilsta Herrgård)
Oktober månad (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November månad (Vy av Hamngatan)
December månad (Eskilsparken)

2008 års månadsbilder:

Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!