Foto och ©: Yvonne Karlsson
Nyforsgatan 2007. Kvarteren av låga och en del högre hus som byggdes under slutet av 1960-talet är för många en helt naturlig vy. Andra minns de gamla kvarteren med nostalgi. I bakgrunden syns delar av hörnhusen på Tunavallen. Flera s k höghus byggdes för att komma tillrätta med den bostadsbrist som rådde på 60-talet.