Nyforsgatan på 1940-talet. På den tiden var Nyforsgatan huvudstråtet i stadsdelen. Över de låga husen ses skorstenar från fabrikerna som låg runt omkring stadsdelen. Det mesta är rivet, men en del hus finns kvar.