Medlemsträff 17 februari 2024
Studiebesök på Balsta Musikslott

Lördagen den 17 februari 2024 genomförde Eskilstuna Vykortsförening en guidad rundvandring på Balsta Musikslott. Med på rundvandringen fanns även STF:s lokalavdelning i Eskilstuna. Tillsammans var det drygt 30 personer från bägge föreningarna som infunnit sig.

Historik
David Damberg, från Studiefrämjandet, inledde med att berätta om Balstas historia från 1300-talet fram till idag.
1914 beslutade Eskilstuna stad att bygga ett nytt stenhus för 560.000 kronor, som stod klart för invigning den 26 maj 1917.
Här kom att inrymmas totalt 300 fattigvårds- och fysiskt/psykiskt sjuka.
De psykiskt sjuka flyttades 1963 till Sundby sjukhus i Strängnäs. Långvården på Balsta upphörde 1978.
Här fanns tidigare daglig verksamhet som drevs av Eskilstuna kommun.

Studieförbund
År 1980 tog Eskilstuna kommun in flera olika studieförbund som erbjöds att genomföra verksamhet i Balsta.
Studiefrämjandet finns i dag på andra våningen och disponerar 21 lokaler för musik och folkbildning.
Varje vecka övar här 40 olika band i de ombyggda lokalerna.

Förskola och Äppellund
I dag finns en förskola med 80 barn i en av byggnaderna vid Balsta Musikslott.
I nära anslutning till Balsta musikslott finns den mer än hundra år gamla äppellunden. Den har skötts om sedan 2018 av frivilliga lärare och elever från Rinmansgymnasiet.  

Avslutning
Rundvandringen avslutades med att deltagarna fick en välbehövlig kopp kaffe med gott tilltugg.

Lennart Pettersson, Ordförande

Bilder kommer från träffen. Kommer att presenteras nedan.
Fotografer: Else & Krister Dahl och Britten Torsek
 
Studiebesök på Balsta Musikslott.
Foto: Britten Torsek
 
Här samlas deltagarna på dagens rundvandring. Deltagarna kommer från Eskilstuna Vykortsförening och STF lokalförening Eskilstuna.
Foto: Else Dahl
 
Balsta Musikslott
Foto: Britten Torsek
 
Här har hela gänget samlats för att få höra om Balstas historik.
Foto: Britten Torsek
 
Guide på Balsta var David Damberg från Studiefrämjandet. Vi fick en ordentlig historisk genomgång av ägorna som nämns första gången på 1300-talet.
Inget Musikslott då - men det skulle komma ett antal århundraden senare.
Foto: Britten Torsek
 
Rundvandringen inleddes med en utställning bestående av diverse tidningsurklipp och andra historiska alster.
Foto: Else Dahl
 
Upplaget kommer ur lokal tidning.
Foto: Britten Torsek
 
Här syns artikeln ur en annan vinkel. Kanske man kan förstora texten och läsa...
Foto: Else Dahl
 
Innan besökarna kommer....
Här syns korridoren, en tanke som slår en är att institutionskorridoren gör sig påmind. Men om ljudbild hade funnits kanske vi inte hade haft just den tanken?
Foto: Britten Torsek
 
Innanför dörren finns instrument av olika slag
Här ett schysst trumset som batteristen kan slå på.
Foto: Else Dahl
 
Besökarna har intagit korridoren. Den uppmärksamme ser att fotografen vänt på sig och tagit bilden åt "andra hållet".
Foto: Britten Torsek
 
Här står Ingrid, Lennart, Krister och Frasse.
Foto: Britten Torsek
 
Efter rundvandringen serverades kaffe. Här sitter Britten, Else
och Hans och väntar på påfyllning.
Foto: Krister Dahl
 
Vid ett annat bord satt Ingrid och Frasse tillsammans med STF:are.
Foto: Krister Dahl
 
Inga-Lill och Åke hade en trevlig stund.
Foto: Krister Dahl
 
Fika, samtal, föreläsning - rummet har oändliga möjligheter för att likasinnade ska kunna träffas.
Foto: Krister Dahl
 
Utsikt från andra våningen! Klosters kyrka skymtar i bakgrunden.
Foto: Else Dahl
 
I bakgrunden skymtar Vaktmästarbostaden.
Foto: Else Dahl.
 
Tack Balsta Musikslott! Tack Studiefrämjandet som ordnade visningen!
På scenen har ni sett Eskilstuna Vykortsförening och STF lokalförening Eskilstuna.
Foto: Else Dahl