Medlemsträff - Stadsvandring i Nyfors
25 maj 2023

Eskilstuna Vykortsförening genomförde torsdagen den 25 maj 2023, sin våravslutning med en stadsvandring i Nyfors.

Samling skedde vid tornet i Västermarksparken i Nyfors, för att under en dryg timme under Frasse Szabos och Lennart Petterssons ledning vandra runt. Till hjälp fick varje deltagare ett häfte med kopierade gamla vykort och information, som nu studerades på plats.

Deltagarna hade egna erfarenheter från olika delar av Nyfors som de berättade om.

Efter rundturen serverades kaffe i Västermarksparken, som smakade gott i det sköna vädret.

Ett tack framfördes till kvällens guider för ett intressant och genomarbetat program.

Lennart Pettersson, ordförande

Bilder från stadsvandringen ses nedan.
Fotografer: Krister Dahl
 
Samling skedde vid tornet i Västermarksparken i Nyfors.
 
Folke Johansson deltog i vandringen.
 
Frasse Szabo, längst till höger, var en av de ansvariga för vandringen.
Övriga på bänken är Annethe och Folke.
 
Inga-Lill och Pia studerar häftet och utbyter erfarenheter.
 
Till vänster syns Lennart Pettersson i förgrunden. Han är den andre
ansvarige för stadsvandringen. Här är gruppen i centrala Nyfors.
 
Samling i tornet.
 
Diskussion om vyer, också här i tornet.
 
Efter avslutad vandring packas kaffe, bullar och naturligtvis även skräpet in i bilen.
Vi lämnar miljön som vi fann den!