Gymnastikgatan och kvarteret Vakteln
i Eskilstuna

1900-talets slut och 2024

 

KortÖbergs, så har företaget kallats i folkmun. Inte helt fel eftersom man startade med kortspelstillverkningen i just denna byggnad. Förtaget ingick från 1913 i Sveriges Litografiska Tryckerier. Företaget drevs dock under sitt ursprungliga namn vidare i Eskilstuna.
1968 flyttades huvudkontoret till Stockholm.
1969 bytte man namn till Esselte Öbergs AB och 1979 till Esselte Dymo AB.En mycket vacker byggnad. Förlängningen av kvarteret har nytt utseende. Borta är de små husen som fanns en gång i tiden. Stadshusets utseende har också förändrats. I mitten av 1940-talet tog man bort tornen i hörnen och byggde även om och fick därmed en våning till.
Foto och ©: Yvonne Karlsson

 

 

 

 
Till toppen.