Årsmöte 27 januari 2024

Lördagen den 27 januari 2024 genomförde Eskilstuna Vykortsförening sitt 21:e årsmöte i lilla konferensen på Retuna.

Årsmötesförhandling i korthet
Efter redovisning av verksamhetsåret 2023, där ansvarsfrihet beviljades, skedde val att leda föreningen under det kommande året.
Till styrelsen valdes: Ordförande Lennart Pettersson, vice ordförande Frasse Szabo, kassör Inga-Lill Hedin, ledamöter Folke Johansson och Anders Johansson samt suppleant Ingrid Larsson. Till ny sekreterare valdes Claes-Göran Ros som efterträder Yvonne Karlsson. Krister Dahl och Anitha Pettersson valdes till revisorer.

Kaffe och auktion
Därefter smakade kaffet och kanelbullarna mycket gott. En auktion på skänkta vykort med 14 objekt genomfördes.

Bildvisning från stadsvandringar
Programpunkten som återstod var Folke Johansson som visade egna bilder tagna vid stadsvandringar som föreningen genomfört.

Vykorts- och Frimärksmässa 2024
Deltagarna påmindes om årets vykorts- och frimärksmässa som går av stapeln lördagen den 24 februari 2024 i Konferensen på ReTuna.
Ordföranden tackade samtliga deltagare på dagens möte och förklarade träffen avslutad - om man ville!

Lennart Pettersson, ordförande


 

Foton från träffen - samtliga foton och ©: Else & Krister Dahl
Årsmötesförhandling på ReTuna.
Dagordning och påminnelser om framtida aktiviteter.
Lennart Pettersson och Krister Dahl ler och har det bra!
 
Årsmötesförhandlingar. Allvarliga miner.
Längst bort syns Frasse Szabo till vänster, på andra sidan bordet syns Folke Johansson och Lennart Pettersson. På höger sida syns därefter Britten Torsek och Hans Jönson. Mitt emot Britten syns Claes-Göran Ros.
 
Frasse Szabo, vice ordförande, är också auktionsförrättare.
Sköttes med den äran!
 
Ingrid Larsson och Lennart Pettersson hade trevligt vid bordet.
Jag gissar att han säger; -Le nu Ingrid! Vi får vara med på bild!
 
-Nej jag vet inte om jag vill bli fotograferad, säger Folke. Men det bryr sig inte Krister om! -Klart du ska vara med, Folke. En eldsjäl i vår förening. Alltid glad, även om han har en annan min just på denna bild.
 
Från vänster: Urban Swärd, Claes-Göran Ros, Karin Engström och Else Dahl.
Else Dahl är vår fotograf, tillsammans med han - hennes man - som
håller i kameran vid just det här tillfället, Krister. Suveränt jobb!
 
Arne Sandström, längst bort från fotografen räknat, och Hans Jönson
lät sig väl smaka av kaffe med tillbehör.
 
Britten Torsek, vår leverantör av vyer från främst Eskilstuna som sedan blir Månadens Bild här på hemsidan, tog en välbehövlig kopp kaffe.
I bakgrunden syns några av dem som deltog på årsmötet.
 
Auktionsgodset - buntar med kort och annat.
Urban (till vänster) och Claes-Göran kollar nogsamt!
 
Från vänster: Hans Jönsson, Else Dahl, Urban Swärd och Claes-Göran Ros.
Auktionsgods - det gäller att kolla ordentligt.
Vad är man intresserad av, vad ska man bjuda....
 
Här har vi Peter Nordeng och Anders Johansson. Det är också två av medlemmarna som varit med väldigt länge i föreningen. Anders är ledamot i styrelsen.
Anders har många (!!!) fina kort. Peter har föreningens största samling av gamla handkolorerade vykort.
 
Tack och på återseende!