Månadens vykort
Förr och nu
September månads vykort (2009)

Eleonoragatan/Västra Storgatan, Eskilstuna.

Handlaren Carl Albert Möller född 1863, hade sin butik med adress Eleonoragatan 6, tel: 752 enligt 1921 års adresskalender över Eskilstuna. Detta hörnhus hade adress Stor-gatan 23 och Eleonoragatan 6 (enligt 1907 års Eskilstuna-karta), och låg i kvarteret Nystfoten, med tomtnummer 357. Storgatan går i riktning vänster/höger på kortet, och Eleonoragatan går utmed trädraden, där Strömsholmens Restaurang skymtar i bildens bakgrund. I 1938 års telefonkatalog över Eskilstuna, finns nummer 752 registrerat på sonen Sven Robert f. 1898, så affären torde då vara avvecklad. Detta hus revs i slutet av 1950-talet och nuvarande hörnhus har adressen Västra Storgatan 7.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   


Foto: AndersLL

Av Carl Albert Möllers butik finns, av naturliga skäl, inget kvar! Dock har det i kvarterets hörn fortsatt att bedrivas försäljning av olika slag. Just nu kan man gå hit och få sina kuvert tryckta, eller något annat som man kan behöva för sin verksamhet.
På andra sidan Eleonoragatan finns idag bostadshus. Här har tidigare varit exempelvis fabriksområde, parkering och annat.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   

2009 års månadsbilder:
Januari 2009 (Kyrkans Hus)
Februari 2009 ("Bygget" - Idrottsbyggnaden på Ruddammsgatan)
Mars 2009 (Posten 1 på Rademachergatan)
April 2009 (Statt - Stadshotellet i Eskilstuna)
Maj 2009 (Klosters Kyrka)
Juni 2009 (Tennishallen på Västeråsvägen)
Juli 2009 (SEB vid Fristadstorget)
Augusti 2009 (Bergsgatan i Nyfors)

Tidigare års bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)
September 2008 (Kallbadhus, Nybron, Klosters kyrka)
Oktober 2008 (Drottninggatan)
November 2008 (Strandgatan, Klosters kyrka)
December 2008 (Nya Saluhallen vid Åhléns)