Kyrkans Hus 1985.

Bilden är tagen av Rolf Bergström och kortet är utgivet av E. Danielsson AB i Genevad i mitten av 1980-talet med nummer: 14279.

 
Här ser vi en bild som vi lånat från Modellverkstaden/Stadsarkivet som visar torghandel i Smörparken i september 1961. Fotografen står på Rådhusbron och till höger syns Kyrkans Hus som på den tiden tillhörde Haakonbolaget. På gaveln syns reklam för kaffet Luxus.
Bilden är hämtad från Eskilstuna kommuns hemsida där man sammanställt ett antal gamla bilder som behandlar biltrafiken i Eskilstuna under drygt 50 år.