Månadens vykort
Förr och nu
Juli månads vykort (2009)

Sörmlands Enskilda Bank - sedemera SEB öppnades 1867. I mars 1906 köpte banken gården nr: 141, i hörnet av Kungsgatan/Rinmans torg av Grosshandlare Gustav Sylvén med tillträde 1 juli 1906.
I fastigheten var till 1907 inrymt Thore Melanders, som grundats 1890 av Thore Molander. Butiken flyttade till 1907 till Kungsgatan 21, där verksamheten upphörde 1968.
1912 uppfördes det nya bankhuset på samma plats.
1958 övertogs banken av Skandinaviska Banken, senare Skandinaviska Enskilda banken (SEB).
På andra sidan gatan låg det gamla bankhuset som inrymde Mälareprovinsernas bank. Banken övertogs av Svenska Handelsbanken och 1958 byggdes nuvarande byggnad.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   


Foto: Lennart Pettersson

Den största förändringen av huset är bottenvåningens ombyggnation. För övrigt är det sig likt.
På andra sidan gatan, där Mälareprovinsernas bank låg är däremot har det modernare huset från 1958 ersatt den gamla byggnaden. Här finns idag Handelsbanken.

Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

   

2009 års månadsbilder:
Januari 2009 (Kyrkans Hus)
Februari 2009 ("Bygget" - Idrottsbyggnaden på Ruddammsgatan)
Mars 2009 (Posten 1 på Rademachergatan)
April 2009 (Statt - Stadshotellet i Eskilstuna)
Maj 2009 (Klosters Kyrka)
Juni 2009 (Tennishallen på Västeråsvägen)

Tidigare års bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)
September 2008 (Kallbadhus, Nybron, Klosters kyrka)
Oktober 2008 (Drottninggatan)
November 2008 (Strandgatan, Klosters kyrka)
December 2008 (Nya Saluhallen vid Åhléns)