Månadens vykort
Förr och nu
September månads vykort (2007)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.


Vykort föreställande Hwilsta Herrgård. Vykortet är postgånget 1907. Fotograf: Okänd.

Hwilsta Herrgård och Säteri har anor från 1600-talet. Till Säteriet hörde då Snopptorp, Skjulsta, Källsta, Fröslunda, Hof, torpet Werrestorp, m m.
Greve Gustaf Cronhielm byggde 1720-talet den karolinergård som idag kallas Vilsta Herrgård. I slutet av 1800-talet ägdes gården av Friherre Leijonhufvud.

 


Foto: Yvonne Karlsson

Så mycket av Herrgården ser man inte från andra sidan ån idag. Grönskan har tagit över. Herrgården bytte ägare i början av 1900-talet. Det var Eskilstuna kommun som då köpte ägorna.
I slutet av 1980-talet eller möjligen början av 1990-talet övertogs ägandet i privat ägo. Här drivs idag en restaurang - med specialité Lax - och konferensanläggning.

Fotot är taget i mitten av augusti 2007.

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:

Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)
April månad (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj månad (Strömsholmen)
Juni/juli månad (Grönsta Trädgård)
Augusti månad (Torshälla)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!