Foto: Yvonne Karlsson

I augusti 2007 togs detta foto. Stora träd skymmer den vackra herrgården. Om fotot skulle tagits i samma vinkel som vykortet hade inget annat än ett stort träd synts på bilden. De träd som nu skymmer herrgården kanske kan ses som en ljuddämpare för den trafik på vägen mot Skogstorp och Katrineholm som går förbi, samt den relativt täta tågtrafik (godståg och persontåg) som också ökat sedan 1907 då vykortet sändes.
Lite synd är det, tycker fotografen, att man gömmer en vacker byggnad för omvärlden!
Herrgården är i privat ägo sedan slutet av 1980-talet. Den drivs som restaurang (laxbordet är att rekommendera!) och konferensanläggning.
På området finns även bad, camping, hästar och fin natur.