Strandgatan och Klosters Kyrka i Eskilstuna
1930-tal och 2023

 

Kvarteret närmast fotografen är ett av de äldsta större husen på Norr i Eskilstuna.
Det innehöll också delar av filfabriken C.M. Loströms filfabrik. Byggnaden var delvis uppförd på 1860-talet i nyrenässans.
Klosters Kyrka, eller Nya Kyrkan som det står på vykortet, invigdes i maj 1929.
Till höger i bild syns stadsparken.


Samma vy - Klosters Kyrka står kvar. Resten är nybyggt! Eller kanske inte nybyggt, men kvarteret närmast fotografen byggdes på 1950-tal (tror webmaster), kvarteret bortanför fotografen tillkom under början av 2000-talet.
Stadsparken är kvar och i stort sett oförändrad.

Foto: Britten Torsek

 
Till toppen av sidan.