Saluhallen på Fristadstorget, Eskilstuna

 
Fristadstorget med Saluhallen som låg på den norra delen av torget.
Vykortet postgånget i början av 1900-talet.
Fristadstorget, Saluhallen. Ingen Klosters kyrka ännu!
Vykortet postgånget i början av 1900-talet.
Saluhallen på torget. Postgånget 1906.
Saluhallen och Fristadstorget, vykortet postgånget 1911.
Saluhallen och Fristadstorget, ser ut att vara samma kort som ovan som är kolorerat.
Året är 1906 eller tidigare.
Saluhallen och Telegrafhuset, därmed kan vi datera kortet till 1915 eller senare.
Saluhallen och Klosters Kyrka. Året är 1930.
Flygfoto över Fristadstorget. Saluhallen, Klosters Kyrka och kallbadhuset syns i bild.
Året då vykortet är postgånget är 1935.
Vykortet är postgånget 1940-tal, nu finns inte kallbadhuset längre. Saluhallen finns kvar på torget. Ser du att baksidan på stadshuset är bebyggt?
Fristadstorget, nu finns inte saluhallen längre kvar på torget. Verksamheten har flyttat till nästa kvarter (Rademachergatan/Careliigatan). Kortet är postgånget 1948.
Åter till toppen av sidan!