Gamla bron över till Strömsholmen, Eskilstuna

 
Bron över till Strömsholmen. Vykortet postgånget i början av 1900-talet.
Strömsholmen med Sommarrestaurangen. I bakgrunden syns Munktells fabrik.
Vykortet postgånget 1902.
Utefter kajen på Strömsholmen ligger båtarna på rad. Vykortet är postgånget 1930-tal.
Bron över till Strömsholmen visar sig bölja fram över Eskilstunaåns vatten.
Någon båt ligger vid kaj, säkert fler på andra sidan holmen.
Klosters Kyrka syns klart och tydligt i bakgrunden.
Nu är båtarna borta. Bron över ån är dock densamma.
Strömsholmen verkar nästan lite igenväxt.
Åter till toppen av sidan!