Om vykort

I Nationalencyklopedins uppslagsverk kan man läsa att vykortens föregångare har sin form av bl.a. gratulationskort på 1700-talet och handräckningskort på 1800-talet.
Vem som tillverkade det första vykortet har inte gått att fastställa. Det man vet är att en fransk pappershandlare vid namn Léon Besnardeau dekorerade, under fransk-tyska kriget (1870-71), krigsbrevkort med teckningar av svärd, lansar, gevär m.m.
Pappershandlaren Heinrich Lange i Göttingen anses dock vara den som först (1872) publicerade vykort för allmänheten.
Det internationella genombrottet för vykortet kom i och med världsutställningen i Paris 1889 där flera vykort avbildade det nyinvigda Eiffeltornet.

Svenska vykortets historia

1872 infördes ett brevkort utan bild. Det blev det svenska vykortets historiska start. Ungefär tio år senare hade utvecklingen gjort att man introducerade ”brefkort med vyer”. Men det stora genombrottet skedde på Stockholmsutställningen 1897. Korten var tecknade. Kända vykortskonstnärer var Anna Palm, Jenny Nyström, Thorvald Rasmussen, Anne Charlotte Sjöberg och Johan Tirén. Jenny Nyström producerade över 3000 olika motiv!

Det äldsta kända svenska vykortet skickades lokalt inom Kristinehamn den 9 december 1882. Det var frankerat med ett 3 öres frimärke. Vid en auktion den 17 mars 1996 slutade budgivningen på detta vykort på 15 000 kronor!
Det äldsta kända vykortsmotivet i Sverige är tecknat och visar en förgätmigej-kvist med texten ”Jan gratulerar”. Det sändes från Leufsta Bruk den 27 februari 1884.

Först i början av 1900-talet gav trycktekniken möjlighet att framställa vykort från fotografiskt underlag.
Vykortet blev fram till första världskriget ett av de viktigaste medlen för att sprida fotografiska bilder. Vykorten skildrade även aktuella händelser och fanns ofta till försäljning redan dagen efter händelse av vikt.
Produktionen av vykort är i nutid enorm. Enbart inom Sverige skickas årligen mer än 110 miljoner vykort, de flesta har fotografiska motiv i färg.

(Ovanstående information är hämtad från hemsidorna producerade av Svenska Vykort – www.svenskavykort.nu och Nationalencyklopedins uppslagsverk.)