Vykortsföredrag vid Sörmlandsgården
den 5 juli 2009

 

Den 5 juli deltog Eskilstuna Vykortsförening som en av programpunkterna då Sörmlandsgården bl a visade hur det går till att klippa får. Lennart Pettersson och Yvonne Karlsson deltog som föreläsare och Vykortsföreningen deltog även med en utställning med diverse kort.

Rune Lennstrand och Gunvie Wieveg hjälpte Lennart Pettersson att ställa utställningen iordning. Senare under dagen kom även Yvonne Karlsson för att delta med sin del av föredraget. Andra medlemmar som fanns representerade var Folke Johansson och naturligtvis fanns även Rune Eriksson där.

Många ville lyssna
Det var många som ville lyssna på och titta på bilderna som visades. Lennart höll först ett föredrag om trafiken på Eskilstunaån. Yvonne fyllde på med att berätta om helgkortens historia.

   

Många "ja just ja"
Det är trevligt att stå vid sidan om och lyssna på igenkännande kommentarer när Lennart berättar om miljöerna. Några ville också berätta något om hur de upplevt någon speciell miljö. Många sa också "ja just ja" när de blev påmina om hur det såg ut en gång i tiden.

Yvonne Karlsson

 
I denna lokal (vykort från 1940-talet) höll Vykortsföreningen hus med sin
utställning och här hölls även föreläsningarna.
 
Flygvy över Djurgårdsområdet med Djurgårdsmuseet i förgrunden, restaurang Pilkrog strax bakom. I bakgrunden skymtar Sörmlandsgården med alla sina hus. Klockstapeln som syns till vänster i bild finns inte mer.