Vykortsutställning på
Gamla Teatern vid Rådhustorget
i Eskilstuna den 18-31 maj 2008

Lördagen den 31 maj 2008 avslutade Eskilstuna Vykortsförening den utställning de haft under 14 dagar i bottenvåningen i Gamla teatern vid Rådhustorget. Sista dagen pratade föreningens ordförande Lennart Pettersson vid två tillfällen om gamla Eskilstuna med utgångspunkt från de vykort som ställts ut. Ett stort tack riktades till alla inom och utom föreningen som hjälpt till med att göra denna första stora utställning föreningen anordnat, till en framgång.

Över 200 personer hade under de 14 dagarna passat på att besöka den gamla Teatern och utställningen. Vykortsförenngen kommer nu närmast att ställa ut vykort på Sörmlandsgården på Djurgården den 28 och 29 juni, samt på gamla Teatern igen under tiden 14 28 september 2008.

Medlemmar och andra intresserade kan besöka föreningens hemsida www.etunavykort.se för att få ytterligare information kring föreningens verksamhet.

 

 

Vykort från Eskilstuna sekelskiftet 1800/1900

I
bildens mitt ses det runda vattentornet i Nyfors och Fors kyrktorn till höger. Den vita långa byggnaden till vänster nedanför vattentornet är Tunafors fabriker.