Vykortsutställning på BoMässan på
MunktellArenan i Eskilstuna
den 17-19 april 2009

 

Eskilstuna Vykortsförening gör det igen !!!

BoMässan 2009
Under tre dagar, fredagen den 17 till söndagen den 19 april 2009, deltog Eskilstuna Vykortsförening med 48 förstorade vykort i A4-format vid Bo-mässan i Munktell-arenan.

Föreningen hade fått förfrågan om att dela utställningsmonter med 5 konstnärer från Eskilstuna-gruppen. Styrelsen tackade ja till att deltaga, och när utställningen skulle sättas upp, så fanns en extra monter om 12 kvm ledig utan extra kostnad, vilken vi snabbt tackade ja till att vara i. Denna monter låg centralt i utställningen nära scenen där olika föredrag förekom.

Eskilstuna Fotoklubb
Från Eskilstuna Fotoklubb lånades tacksamt 3 stora utställningsskärmar, på vilka skivor med vykort sattes upp.

Många besök i montern!
Föreningens vykort rönte stort intresse och många gånger var montern full av besökare. Flera personer var intresserade av att bli medlemmar.

    Bomässan samlade under de tre utställnings-dagarna ungefär 5.000 besökare så det var många som tittade på våra vykort. En stor hjälp till att så många stannade vid montern, var säkert de två sidor om vykort som Eskilstuna-Kuriren skrev om i tidningen den 18 april.

Gunwie och Eric Vieweg och Lennart Pettersson bemannade montern under de tre dagarna.

TACK!!!
Styrelsen framför ett stort tack till Gunwie, Erik och Lennart som ställde upp och offrade en hel helg för föreningens väl och som på ett förträffligt sätt hjälpte de många besökarna att få svar på sina frågor.

Nästa utställning

Håll utkik på vår hemsida! Nästa inplanerade utställning hålls den 29 maj på Fröslundadagen och dagen därpå, den 30 maj, är det invigning av den nya cirkulationsplatsen vid Smörparken. Där deltar Vykortsföreningen dels med utställning men också med tipspromenad.
I juli månad ses vi på Sörmlandsgården.
 
Vi återkommer inom snar framtid med några bilder från BoMässan!