Minnesord Rune Lennstrand

Vykortssamlaren och hedersmedlemmen i Eskilstuna Vykortsförening, Rune Lennstrand i Eskilstuna, har den 5 januari 2021 avlidit i en ålder av 86 år.

Samlaren
Rune Lennstrand var en aktiv samlare i hela sitt liv. Han kom 2002 till den nybildade Eskilstuna Vykortsförening som medlem. Han samlade främst på vyer från Eskilstuna, både som kommun och stad. Men han samlade också på s.k. helgkort, dvs bl.a. julkort och andra helger. Vi minns när han besökte föreningens Vykortsmässa och letade påskkort med tomtar på.
För oss i Vykortsföreningen var han en kunskapskälla. Han kunde mycket om Eskilstuna historia.

Styrelse- och hedersmedlem
Rune ingick i den första styrelsen för föreningen som bildades den 16 november 2002. Rune tog på sig uppgiften att vara föreningens sekreterare och hade medlemsnummer 4. Rune kvarstod som sekreterare till 2007. Vid årsmötet 2014 utsågs Rune till hedersmedlem i föreningen.

Inte bara vykort!
Rune hade många intressen i övrigt. Han hade en stor filatelistisk kunskap, han samlade mynt, släktforskade och var en aktiv modelljärnvägsentusiast.

Han var en sann vykortsvän som finns bevarad i ljust minne.

 

Lennart Pettersson
Ordförande
Eskilstuna Vykortsförening

 

 

Rune Lennstrand tillsammans med Lars Juhlin tv.
vid en stadsvandring 29 augusti 2006.

 

Ytterligare några foton med Rune Lennstrand i fokus:

Årsmöte 2010. Här syns Rune Lennstrand längst till vänster.
Vid hans sida sitter Eva Söderberg och längst till höger Lars Fredriksson.

Rune Lennstrand blir serverad tårta vid medlemsmöte.
Det är Inga-Lill Hedin som serverar.

Rundvandring i Rademachersmedjornas kvarter. Året är 2006.
Rune Lennstrand syns här tillsammans med från
vänster Lennart Pettersson, Frasse Szabo, Peter Nordeng,
Rune, Lars Juhlin.