Minnesord Rune Eriksson

Frimärks- och vykortssamlaren Rune Eriksson, Stenkvistavägen 3, Eskilstuna, har den 2 juni 2010 avlidit i en ålder av 97 år.

Rune föddes 1912 i Nyfors och började sin skolgång i Nyfors Östra skola.
Redan som 9-åring började Rune arbeta med tidningsutdelning efter skoldagens slut.
13 år gammal, slutade Rune i skolan och han fick då anställning inom metallindustrin, där han var verksam tills pensionsåldern uppnåtts.

Fotboll och handboll
Rune hade också en lång period som aktiv fotbolls- och handbollsspelare och sedermera även ledare, bland annat i klubben IF Svea.

Samlaren Rune
Runes första kontakt med frimärken var, när han köpte ut sin fars frimärksalbum ur dödsboet.
Det var på 40-talet och hans mor hade det fattigt, så därför ville han göra rätt och inte ta ut albumet som fars arv.
Samlingen hade inget större värde, men kunde vara bra att ha, om intresset skulle komma i framtiden, vilket det gjorde med besked.

Ordförande i Torshälla Frimärksklubb
Rune blev 1966 ordförande i Torshälla Frimärksklubb, en uppgift han hade kvar till 1981, men bestod som medlem (och sedermera hedersmedlem) i alla år, då han de facto var aktiv samlare till slutet.
Klubben hade (och har) regelbundna möten varannan söndag och Rune var alltid närvarande.
Om något barn kom till mötena, så uppmuntrade han dem med att ge ett litet kuvert med frimärken.
Rune ville så gärna att den yngre generationen skulle ta vid, när gamlingarna lämnade in.

En av initiativtagarna till Eskilstuna Vykortsförening
När det år 2002 skulle startas en Vykortsförening i Eskilstuna, var Rune en av initiativtagarna och blev också föreningens första hedersmedlem.

Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening har förlorat en mycket aktiv och engagerad medlem, som hade väldigt många och goda kunskaper om gamla Eskilstuna.

Minnesfond
Nämnda föreningar kommer nu gemensamt att starta en minnesfond, där ändamålet skall vara till gagn för föreningarnas verksamhet inom det postala samlarområdet och då främst riktad mot ungdomar, som kan ansöka om utdelning från fonden.

De som vill hedra Rune Erikssons minne kan bidra med valfri summa till minnesfonden, genom att sätta in beloppet på något av följande konton:

Bankgirokonto 617 – 2415

Märk inbetalningen med ”Rune Erikssons Minnesfond”

Janne Nygren, Ordf. Torshälla Frimärksklubb
Lennart Pettersson, Ordf. Eskilstuna Vykortsförening

 

Ett par foton med Rune Eriksson i fokus:

Rune Eriksson ville alltid, oavsett väder eller andra omständigheter, vara med på föreningens aktiviteter. Här ses han i centrum tillsammans med Peter Nordeng (t v), Birger Nyström (t h) och till höger bakom Rune Eriksson syns Evert Norberg (framliden 2007).

Rune Eriksson och hans kära hustru Margit.
Utflykten gick den här gången (2004) till Strängnäs.