Minnesord Gösta Hellgren

 

Vykortssamlaren Gösta Hellgren, Västerås, har den 26 oktober avlidit i en ålder av 86 år. Jag kom i kontakt med Gösta under 2001, när de första planerna på att starta en vykortsförening i Eskilstuna tog form. Eskilstuna Vykortsförening bildades under 2002 och Gösta tilldelades medlemsnummer 2.

Expert på busstrafiken i Eskilstuna
Gösta var född i Eskilstuna 1925 och var en stor kännare av vykort från staden. Speciellt hade Gösta imponerande kunskaper om busstrafiken i Eskilstuna sedan den började på allvar på 1920-talet.

Författare
Gösta var även författare. 2011 gav han ut "Minnesbilder i gamla vykort" från Eskilstuna. År 2003 kom en andra utgåva.

För sina insatser i föreningen blev Gösta utnämnd till hedersmedlem, vilket gladde honom mycket.

Alltid med på månadsmöten
Vi hade förmånen och glädjen att se Gösta på våra månadsträffar och rundvandringar i Eskilstuna, vilka klubben anordnade. Gösta kom då från sin nuvarande bostadsort Västerås och han ställde alltid upp så mycket han kunde.

Med föreningens äldre medlemmar hade vi tillsammans med Gösta ett levande bibliotek om historia.

Lennart Pettersson
Ordförande
Eskilstuna Vykortsförening

 

Ett par foton med Gösta Hellgren i fokus:

Gösta Hellgren (längst till vänster) var flitig besökare på medlemsmöten och stadsvandringar som föreningen anordnade. Här syns han i sällskap med Gunvie och Erik Vieweg (i mitten) och Folke Johansson (längst till vänster). Vandringen startade vid Stadshuset och avslutades vid Tingsgården.

Här har fotografen fångat de två äldsta medlemmarna i en diskussion om motivet på bilder från Eskilstuna. Gösta Hellgren och Rune Eriksson diskuterade gärna sina minnen som vyerna lockade fram. Gösta står till vänster och Rune sitter till höger.

Stadsvandring i ett soligt Eskilstuna. Gösta och Rune längst till höger.