Om Eskilstuna Vykortsförening

Mål och syfte

Föreningens mål och syften är att verka för vykortsamlandets utbredning och höjande av medlemmarnas intresse för vykorten och den historia som är knuten till dessa.
Intresset för lokal historik ökar alltmer. Därmed ökar också intresset för vykort stadigt. De flesta samlar på vykort med vyer från olika miljöer i hemkommunen.
Men samlarområdena är oändliga. Exempel på andra samlarområden kan vara allt från helgkort till transportmedel av olika slag, järnvägsstationer, romantiska kort, m.fl. m.fl.

 

Historik

Föreningen bildades hösten 2002 och bestod då av 6 medlemmar. Medlemsantalet har sedan dess ökat och var som mest runt 60 personer.

 

Vykortsmässa

Sedan 2004 har föreningen anordnat årligen återkommande Vykortsmässa. De första mässorna ägde rum i Klosters Församlingshem.

När äger då nästa mässa rum? Se rubriken "Eskilstuna Vykortsförening" i menyn till vänster, eller följ länken här.