Nyårskort
Strömsholmen i Eskilstuna

 

Semitopografiskt nyårskort som är postgången 1914.
På Strömsholmen fanns en sommarrestaurang.

Restaurangen på Strömsholmen byggdes år 1899. Den var under många år en mycket populär sommarservering. 20- och 30-talet var restaurangens glansperiod. Säsongen inleddes Valborgsmässoafton. Tyvärr blev inget sig likt efter andra världskrigets slut då Strömsholmen hade "ockuperats" av luftvärnspjäser till skydd för Gevärsfaktorets byggnader strax bakom restaurangen. 1953 revs byggnaden.

(Källa: Marie-Louise Nanryds bok "Gatunamnen i Eskilstuna".
Bjarne Moelvs och Sören Lindells bok "En bok om Eskilstuna" Liber Förlag.
)

 
Åter till toppen av sidan!