Vattenkiosken i Stadsparken, Eskilstuna

 

I Eskilstuna har vi turen att ha en grön lunga. Stadsparken började anläggas i mitten av 1800-talet. Den finns kvar än idag, dock något annorlunda utformad med andra aktiviteter som kan företas där. Men håll med om att den exotiska växligheten i stadsparken för 100 år sedan var fin!

År 1861 är första gången Stadsparken dyker upp på en karta. Det är Knut Forsbergs stadsplan för den nya stadsdelen Norr. Just stadsparker, eller planteringar av större format, var inte något som man på den tiden inte tog med i stadsplanen. Dock ändrades detta och när man tio år senare tar hjälp av Sven Lindh, trädgårdsarkitekt från Stockholm, och det vi idag kallar Stadsparken kommer att bli för alltid befäst i Eskilstunas historia.

Den 10 juni 1884 beviljades Godtemplarna tillstånd att uppföra en kiosk som blev klar 1885.

”Vattenkiosken” skulle stå för servering av vatten och läskedrycker som ett slags motvikt till all servering av öl och sprit i staden. Vattenkiosken fanns kvar fram till 1963.

 
 
 
 
Åter till toppen av sidan!