Järnvägsbron vid Fors kyrka
i Eskilstuna
1920 och 2016

 

Vykortet föreställer Fors kyrka, på den tiden Kyrkan, i Eskilstuna. Men redaktören vill att vi tittar närmare på den järnvägsbro som finns i förgrunden.
Om man är intresserad av järnvägen i sig kan man söka sig fram till månadens bild i februari 2010.

Järnvägsbron vid Fors kyrka. Bortom järnvägsbron syns cykel- och gångvägen över ån.
Foto: Lennart Pettersson.