Köpmangatan 30 i Eskilstuna
1902 och 2014

 

Köpmangatan i början av 1900-talet. Vykortet är postgånget 1902.

 
Köpmangatan 2014. Ombyggnationer av olika slag syns på bild. Redaktören går förbi vid just denna korsning några gånger i veckan kan berätta att ombyggnationen fortsätter bort på Köpmangatan en bit.