Sparbankshuset vid Fristadstorget
i Eskilstuna
1915 och 2014

 

Sparbankshuset vid Fristadstorget i Eskilstuna. Året är 1915.

 
Sparbankshuset - idag ABF-huset - kommer att pryda det nya torget i härlig harmoni.