Korsningen Västra Åsgatan / Brogatan 2009

 

Foto: Lennart Pettersson

När någon tar fram kameran idag så brukar man mötas av suckar. "Inte nu igen!"
Så var det inte förr i tiden! Korsningen Åsgatan/Brogatan är helt annorlunda idag. Samtliga kvarter i Nyfors revs under 1960-talet. Miljonprojektet moderniserade det något ruffiga området. Fast nog hade de gamla byggnaderna mer charm än dagens!
I fastigheten inryms idag Lundbergs distriktkontor. I kvarteret finns även ICA-butik m m.