Åsgatan i Nyfors, Eskilstuna

 

Barn och vuxna har samlats i hörnet Åsgatan/Brogatan. Att en fotograf gjorde entré i samhället gjorde att många samlades och var nyfikna på vad som skulle bli av. Dåtidens fotokonst fordrade att motiven stod stilla, på bilden syns någon som inte kunde det. Vykortet är postgånget 1909.