Alfeltsgatan 2007. Vyn har förändrats på det viset att kvarteren till vänster och rakt fram har fått nya byggnader. Gatubilden är också en annan. Bilarna har tagit över. Barnen får leka på anvisade platser. Och det är väl inte helt fel med tanke på utvecklingen.
Foto och ©: Yvonne Karlsson