Ahlfeltsgatan då 1900-talet var ugnt. Vykortet är postgånget 1921, men kortet är taget något eller några år innan dess.