Foto: Tomas Pettersson

Idag ser det ut så här på Hamngatan 8 i Eskilstuna. Gevärsfaktoriets personalbostäder hyrs idag ut till "vanligt folk".
Nedan ses fotot, som är taget en vinterdag 2004, i sin helhet.

Foto: Tomas Pettersson