Årsmöte 2021-06-17, Sörmlandsgården, Eskilstuna

Torsdagen den 17 juni 2021 genomfördes Eskilstuna Vykortsförenings 18:e årsmöte. Mötet var planerat till den sista januari 2021, men på grund av pandemin fick föreningen lov att skjuta upp det.
Endast 11 medlemmar hade möjlighet att infinna sig.
De som kom till årsmötet fick först gå en tipspromenad som Inga-Lill Hedin sammanställt. Hon kallade den Sörmland runt.

Mötet inleddes med parentation, då två av föreningens medlemmar har lämnat jordelivet. Det är hedersmedlemmen Rune Lennstrand och sedan många år medlemmen Elisabeth Ros. De är båda mycket saknade.
Därefter följde de sedvanliga årsmötesförhandling med redovisning av verksamhetsåret 2020, den ekonomiska ställningen och där ansvarsfrihet beviljades.

Styrelse 2021
Till styrelsen valdes: Ordförande Lennart Pettersson (omval), vice ordförande Frasse Szabo, sekreterare Yvonne Karlsson, kassör Inga-Lill Hedin (omval), ledamöterna Folke Johansson och Anders Johansson (omval) samt suppleanten Ingrid Larsson (omval).
Anitha Pettersson och Krister Dahl omvaldes till revisorer respektive revisorsuppleant.
Till valberedare valdes Kjell Karlsson, också omval.

Hedersmedlem
Styrelsens Kommittén för utnämnande av hedersmedlem har under våren haft möte och kommit fram till att utse Folke Johansson till hedersmedlem.
Med anledning av detta hade Folke Johansson erhållit särskild kallelse. På mötet fick Folke motta diplom och särskilt medlemsbevis.
Folke tackade föreningen för detta hedrande utnämnande. Han kommer att fortsätta arbeta för styrelsen som ledamot.

Vykorts- och frimärksmässa i februari och andra frågor
Som sista punkt på mötet hade mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor. Inga sådana frågor ställdes. Istället passade mötesordföranden på att berätta om att styrelsen planerar för att Vykortsmässa ska kunna äga rum i februari 2022.

Han berättade också att föreningen fått inbjudan från P4 Radio Sörmland om att presentera föreningens verksamhet i början av året. Träffen ägde rum den 10 februari 2021 på Sörmlandsgården. En brasa som sprakade hemtrevligt var också nödvändig för att få upp värmen i köket på Sörmlandsgården. Det Radio Sörmland hade som tema för programmet var hur förändringen skett av stadsbilden i Eskilstuna.

Ordförandeklubban överlämnades åter till Lennart Pettersson som poängterade att förslag till höstprogram kommer att finnas klart till den 15 augusti. Därefter tackade han för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Kaffe med dopp
Som brukligt är avslutas mötet med kaffe med någon form av tillbehör. Den här gången var det bulle och mazarin. Medlemmarna lät sig väl smaka.
Efter att ha saknat att få umgås med likasinnade vänner var det inte svårt att få någon att prata med.

Nedan följer några foton från årsmötet.

 

Foton nedan är tagna av Else Dahl och Yvonne Karlsson.
Sörmlandsgården på Djurgården i Eskilstuna. Dukat för årsmöte!
Mötesdeltagarna var inte många, men hängivna!
Från vänster ser vi Anders Johansson, Britten Torsek, Folke Johansson, Hans Jönson, skymd Else Dahl, Ingrid Larsson och Frasse Szabo.
Samma gäng, i stort sett, nu syns Else Dahl bakom Hans Jönson. Frasse fick gripa ordförandeklubban och därför sitter Lennart Pettersson längst ut till höger.
Krister Dahl, revisorssuppleant, kollar räkenskaperna noga!
Folke Johansson uppskattar gesten från föreningen att utnämnas till Hedersmedlem. Tummen upp!
Förutom Folke syns Yvonne Karlsson och Frasse Szabo i bild.

Efter mötet smakade kaffe med dopp väldigt gott!
Här ser ni gänget som gillar kaffe med dopp! Pratstunden var också uppskattad!
Solen sken i kapp med oss deltagare.
Sedan tog vi stigen som ledde mot Pilkrog.
Men det var stängt. Så vi fick åka hem.