Årsmöte 2017-01-28, Måsta Äng, Eskilstuna

Lördagen den 28 januari 2017 genomfördes Eskilstuna Vykortsförenings 14:e årsmöte rum på Måsta Äng.
Efter redovisning av verksamhetsåret 2016 där ansvarsfrihet beviljades, skedde val att leda föreningen under det kommande året.

Styrelsen 2017
Styrelsen ser nu ut enligt följande: Ordförande Lennart Pettersson, sekreterare Yvonne Karlsson, kassör Inga-Lill Hedin, ledamot Folke Johansson och Anders Johansson samt Ingrid Larsson Jansson suppleant.
Anitha Pettersson och Krister Dahl valdes till revisorer samt Frasse Szabo utsågs till att leda valberedningen.

Bild- och filmvisning
Efter mötesförhandlingarna visade Folke Johansson några av de fotografier han tagit vid stadsvandringen i Snopptorp i september 2016.
Lennart Pettersson visade en svart/vit film från 1930-talets mitt. Ett uppskattat inslag att få se hur Eskilstuna såg ut för 80 år sedan.

Kaffe och tårta
Ett närvarolotteri genomfördes där de flesta vann. Därefter smakade kaffet och prinsesstårta mycket gott.

Vykortsmässa 2017
Till sist påmindes om årets vykortsmässa som går av stapeln den lördagen den 25 februari 2017 i Munktellarénan och uppmanades även till besök på hemsidan www.etunavykort.se .