Ärladagen 2017

 

Lördagen den 26 augusti 2017, deltog Eskilstuna Vykortsförening på Ärladagen, som arrangerades av föreningen Omsorg i Ärla.

Föreningen representerades även i år av Lennart Pettersson som mellan 10-15 hade dukat upp två utställningsbord utanför stationsbyggnaden. Där fanns också tre utställningsskyltar på väggen med gamla uppförstorade vykort från Ärla.

Det kom många besökare som ville prata vykort, så tiden gick väldigt fort. Arrangören tyckte att detta var ett trevligt inslag under dagen, så föreningen fick en inbjudan till att vara med även nästa år.

Lennart Pettersson

 


Foto:Yvonne Karlsson

Lennart dukade upp det som Eskilstuna Vykortsförening tycker är mest intressant. Många besökare höll med och hade frågor om vyer och även om föreningens verksamhet.