Styrelse 2013-2018

Eskilstuna Vykortsförening har drygt 60 medlemmar. De flesta kommer från Eskilstuna och Torshälla. Men vi har också medlemmar från Stockholm, Mariefred, Katrineholm, Flen och andra orter.

Foto: F Szabo/Y Karlsson

Ordförande

Lennart Pettersson, ordförande
Vice ordförande,
Valberedningen
Ference Szabo, vice ordförande och valberedningens ordförande

Sekreterare

Yvonne Karlsson, sekreterare

Kassör

Inga-Lill Hedin

Ledamot

Folke Johansson, ledamot

Ledamot

Anders Johansson

Suppleant

Ingrid Larsson Jansson

Revisorer

Anitha Pettersson, sammankallande, och
Krister Dahl
 

Mässgeneral för Eskilstuna Vykortsmässa

Frasse Szabo
     
Bankgiro

Föreningens bankgirokonto: 617-2415
Vill du bli medlem?
Då kan du sända in en medlemsansökan genom att skriva ut dokumentet som du hittar under länken "medlemsansökan". Fyll i och sänd den till:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Apelsinvägen 31
633 47 Eskilstuna


Eller sänd ett mail till sekreteraren med ditt namn och adress så sänder vi ett formulär till dig.