Medlemsinformation

Eskilstuna Vykortsförening har drygt 40 medlemmar. De flesta kommer från Eskilstuna och Torshälla. Men vi har också medlemmar från Stockholm, Mariefred, Katrineholm, Flen och andra orter.

Som medlem
får du bl a:

  • Kontakt med andra samlare
  • Delta på medlemsmöten
  • Erhålla medlemsmatrikel
  • Erhålla föreningsstadgar
  • Delta på utflykter anordnade av föreningen (ibland förenad med kostnad, men för det mesta gratis)

Styrelse

Lennart Pettersson, ordförande
Frasse Szabo, vice ordförande
Claes-Göran Ros, sekreterare
Inga-Lill Hedin, kassör
Folke Johansson, ledamot
Anders Johansson, ledamot
Ingrid Larsson, suppleant

Revisorer:
Krister Dahl, sammankallande
Anitha Pettersson

Valberedning:
Styrelsen

Mässgeneral:
Frasse Szabo

Vill du se hur styrelsen i bild? Gå till sidan som presenterar styrelsen!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr/person och år.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgirokonto enligt nedan.

Har du frågor - välkommen att kontakta någon i styrelsen (se ovan).

Vill du bli medlem?
Då kan du sända in en medlemsansökan genom att skriva ut dokumentet som du hittar under länken "medlemsansökan". Fyll i och sänd den till:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Rademachergatan 2
632 20Eskilstuna


Eller sänd ett mail till sekreteraren med ditt namn och adress så sänder vi ett formulär till dig.
Bankgiro
Föreningens bankgirokonto:
617-2415